Smart Storage

Met het project Smart Storage wil netbeheerder Enexis onderzoeken wat de effecten kunnen zijn van elektriciteitsopslag in een woonwijk. Hiervoor is een wijk geselecteerd waar veel woningen zijn uitgerust met zonnepanelen, zodat er op een zonnige dag energie terugvloeit van de wijk naar het middenspanningsnet.

EMforce is door Enexis geselecteerd als systeemarchitect. Dat hield onder andere in: Schrijven van het functioneel en technisch ontwerp, specificatie van de hoofdcomponenten, begeleiding van de onderaannemers, schrijven van het testplan, uitvoeren of begeleiden van de systeemtesten. In het najaar van 2012 start de veldtest. Ook hierbij is EMforce als adviseur betrokken.

Reacties zijn gesloten.