Liandon: Smart Grid

Netbeheerder Liander besloot na afloop van het project More Microgrids om de systemen in park Bronsbergen voor verder onderzoek in bedrijf te houden. Daarbij ontstond de wens om de installaties vanuit het bedrijfsvoeringscentrum in Arnhem te kunnen bewaken en bedienen.
In het project Smart Grid Bronsbergen is deze afstandsbediening gerealiseerd en is tevens een nieuwe versie van het lokale besturingssysteem in bedrijf gesteld. EMforce heeft de benodigde besturings- en communicatiesoftware ontwikkeld. In samenwerking met technici van Liandon is het systeem daarna getest. In mei 2012 is het systeem aan een tevreden gebruiker opgeleverd.

Reacties zijn gesloten.