EMC programma HSL

Elektrotechnische inpassing De HSL-zuid behoort tot de grootste infrastructuurprojecten die ooit in Nederland zijn uitgevoerd. Naast de planmatige inpassing van de lijn in zijn omgeving was ook de elektrotechnische inpassing een prestatie van formaat. EMforce adviseerde de projectorganisatie m.b.t. DC beïnvloeding en harmonischen. Tijdens de…

[:nl]Meer[:en]More[:]

ProRail: Metingen VIRM

Beïnvloedingsmetingen Binnen het samenwerkingsverband EM Power Systems werd EMforce ingeschakeld bij beïnvloedingsmetingen aan dubbeldeks VIRM materieel van de NS. Zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van de metingen, en ook bij de analyse van de resultaten, heeft EMforce in belangrijke mate haar kennis…

[:nl]Meer[:en]More[:]

Liandon: Smart Grid

liandon-smart-grid

Netbeheerder Liander besloot na afloop van het project More Microgrids om de systemen in park Bronsbergen voor verder onderzoek in bedrijf te houden. Daarbij ontstond de wens om de installaties vanuit het bedrijfsvoeringscentrum in Arnhem te kunnen bewaken en bedienen. In het project Smart Grid…

[:nl]Meer[:en]More[:]

More Microgrids

more microgrids

MORE MICROGRIDS is een internationaal samenwerkingsproject met steun van de Europese Unie via het 6e kader programma voor R&D. Samen met netbeheerder Liander en de Griekse batterijfabrikant Sunlight heeft EMforce het elektriciteitsnet van vakantiepark Bronsbergen bij Zutphen voorzien van een intelligent systeem voor elektriciteitsopslag. EMforce…

[:nl]Meer[:en]More[:]

Smart Storage

smart storage

Met het project Smart Storage wil netbeheerder Enexis onderzoeken wat de effecten kunnen zijn van elektriciteitsopslag in een woonwijk. Hiervoor is een wijk geselecteerd waar veel woningen zijn uitgerust met zonnepanelen, zodat er op een zonnige dag energie terugvloeit van de wijk naar het middenspanningsnet.…

[:nl]Meer[:en]More[:]