Systeemarchitecturen en -integratie

Frank van Overbeeke EMforce

“Het handelsmerk van EMforce: Analyse”

Systeemarchitecturen en -integratie

Elektriciteitsnetten worden steeds complexer, vooral door de toenemende functionaliteit van de gebruikte componenten en aangesloten systemen. De oude vuistregels waarmee ontwerpen worden gemaakt en getoetst voldoen niet meer. Uitgebreide numerieke simulaties kunnen helpen om het gedrag onder bepaalde omstandigheden te voorspellen, maar verschaffen geen werkelijk inzicht. Ontwerpers en beheerders houden grip op hun netten door op architectuurniveau na te denken over functionaliteit en samenhang. Iedere opdrachtgever profiteert van deze analytische benadering, die het handelsmerk van EMforce genoemd kan worden.

Reacties zijn gesloten.