Haalbaarheidsstudies

EMforce technologische ontwikkeling

“Sommige technologieën ontwikkelen zich zo snel dat een haalbaarheids-studie geregeld opnieuw geijkt moet worden. Het gaat dan niet meer om de vraag óf iets haalbaar is, maar wanneer.”

Haalbaarheidsstudies

Voordat een onderneming grote bedragen in een technologische ontwikkeling investeert, moet er een redelijk beeld zijn van de technische haalbaarheid van het eindresultaat en van de belangrijkste kosten en opbrengsten. Juist in deze fase worden technische innovaties verkend die bepalend zijn voor de latere kwaliteit en economische prestatie van het nieuwe of vernieuwde product.

Zo onderzocht EMforce voor een energiebedrijf de haalbaarheid van een meetinstrument op basis van energy harvesting, dat zonder batterij of andere voeding in een hoogspanningsomgeving kan werken. Voor een industriële opdrachtgever startte de ontwikkeling van een pulsed power supply op basis van supercapacitors met een haalbaarheidsstudie.

Reacties zijn gesloten.