Privacy Policy

Privacy Policy

Deze privacy policy beschrijft hoe EMforce B.V. (“EMforce”) informatie gebruikt en beschermt die u aan EMforce geeft wanneer u deze website gebruikt.EMforce stelt alles wat redelijk mogelijk is in het werk om bescherming van uw privacy te waarborgen. Als wij u bij het gebruik van deze website vragen om informatie waarmee uw identiteit vastgesteld kan worden, dan kunt u er op rekenen dat dit altijd zal gebeuren in overeenstemming met deze privacy verklaring.

EMforce behoudt zich het recht voor om de tekst van deze pagina te wijzigen. U dient zelf de inhoud van deze pagina geregeld to controleren om u ervan te vergewissen dat u kunt instemmen met eventuele aanpassingen. De policy zoals hier beschreven is effectief sinds 07.09.2012

Reacties zijn gesloten.